Tietosuojaseloste

Voimassa 30.9.2022 alkaen

 

1. Rekisterinpitäjä

Loviisan Sähköpiste Oy

Y-tunnus: 1526928-0

Aleksanterinkatu 3, 07900 Loviisa

Sähköposti: info@lsoykoti.fi

Puhelin: +358 447764721

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Henna Pönkä

Sähköposti: info@lsoykoti.fi

 

3. Rekisterin nimi

Lsoy Kodin asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Lsoy Kodin verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- etu- ja sukunimi
- toimitusosoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
ostotapahtumat, ostohistoria sekä tuotteiden vaihdot ja palautukset

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Lsoy Kodin verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.